Inntastingene 1 til 10. Totalt 383658 inntastinger er funnet.
Display  Symbols:off Entries:10203050100 Columns:12
10 054 902/05 
20 10 12 42_PK10 
30 101 010 
40 103 010 
50 106 014 
60 106 029 
70 120 014 
80 120 029 
90 125 015 
100 129 003